Info-Vizart

ANALIZA FINANSOWA

Firma się doskonale rozwija ? gdybym miał  jeszcze lepszą informacje finansową to dopiero ...  <KLIK> i napisz do nas - Analiza finansowa plany i prognozy strategiczne, restrukturyzacja i finansowanie : Poznań Kraków Warszawa
 

Informacja o kondycji finansowej

to kluczowy element  zarządzania każdym przedsiębiorstwem . Dzięki analizie finansowej możemy ocenić aktualną kondycję naszej firmy ale również wyznaczyć optymalne kierunki jej rozwoju i z góry  uniknąć zagrożeń np utraty płynności.

Od 20 lat specjalizujemy się w rozwoju controllingu, opracowaniu analiz finansowych i zarządzaniu płynnością w tym:

- audyt zarządzania płynnością , analiza kosztów finansowania majątku obrotowego i  trwałego,
  
- profesjonalne raporty dla Zarządu zawierające: analizę sektora, konkurencji oraz prognozy  wyników i rentowność działów przedsiębiorstwa,

- unikalną analizę generowanej wartości dodanej i wykorzystania kapitału, 

- współtworzenie budżetów rocznych, budżetów zadaniowych, planów i prognoz strategicznych,

- współpracę z instytucjami finansowymi, negocjacje umów i wybór optymalnego z punktu widzenia firmy sposobu finansowania rozwoju ( w tym dotacje z unii europejskiej ),

"...Outsourcin Controllingu i rachunkowością zarządczej może obniżyć koszty o 50% ...."
 
 

 
Zapraszamy do współpracy:  przy konkretnych projektach oraz regularnej ocenie kondycji finansowej. Oferujemy indywidualne podejście; zarówno analizę bieżącej sytuacji finansowej jak i opracowane strategii rozwoju.
Wyróżnia nas unikalne połączenie doświadczenia w finansach z umiejętnościami technicznymi i wiedzą o specyfice państwa branży ( usługi, budownictwo, energetyka, rolnictwo ) 
  Profesjonalny controlling finansowy w firmie to lepszy wynik finansowy, wyższa marża i duże oszczędności kosztów finansowych a więc i środki na ulubione hobby właściciela; outsourcing rachunkowości zarządczej, rentowność produktów i klientów - ile kosztuje ? sprawdź w 5 minut -analiza finansowa wartości dodanej, Poznań, Kraków Warszawa

KONTAKT:

  • tel/sms: 536-302-703

"W mojej firmie funkcjonuje profesjonalna informacja  zarządcza , więcej o controllingu finansowym"
 O naszej ofercie:

Potrzebna  prognoza makroekonomiczna aby zrobić plan  ? dla inwestora, dla banku, za szefa ? Kliknij ..

Prognozy finansowe

Masz pomysł na biznes ? Potrzebujesz tylko dobrej prognozy finansowej - zapraszam do naszego serwisu

Zarządzanie informają finansową w firmie , plany , budżety, kontrola, systemy motywacyjne oparte na rentowności i wynikach finansowych . Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie czy  outsourcing rachunkowości zarządczej Kliknij tu !

Kontroling

Zapraszamy do współpracy firmy, które chcą bardziej rozwinąć swoje systemy informacji finansowej i controllingu...
Leasing, factoring, kredyt ? Rozpoczynasz działalność ? Chcesz zainwestować ? Szukasz dotacji ? Kliknij

Kredyt

Oferujemy pomoc w dostępie do środków na sfinansowanie działalności gospodarczej. Od dotacji , poprzez leasing po kredyt inwestycyjny...
 
 
 

 
Finansowa analiza porównawcza  oparta na wskaźniku "produktywności" czyli Wartość Dodana na Pracownika 

Wartość Dodana jest na tyle obiektywnym miernikiem że jej suma w całej gospodarce to nasze PKB - czyli umożliwia obiektywne porównanie ( i prognozowanie ) wkładu jaki wnosi dane przedsiębiorstwo do wzrostu PKB ( oraz analizę jak tak wyprodukowana wartość jest dzielona )  - doskonale również nadaje się jako element zarządzania przedsiębiorstwem - np. poziom wypłacanej premii można uzależnić od wypracowanaj wartości dodanej.
 
Poniżej przeliczona Wartość Dodaną ( WD ) na jednego pracownika ( dane z raportów finansowych banków za 2010 )  i tak :

BZWBK  - każdy pracownik średnio w miesiącu produkował 18300 zł WD

PKOBP  - każdy pracownik średnio w miesiącu produkował 15900 zł WD
 
Podział Wartości Dodanej obrazuje poniższy wykres:W wartościach procentowych podział wypracowanej wartości dodanej prezentował się tak 

 
dla pracowników brutto : BZWBK 39% PKOBP 35%
dla pracownika( po odliczeniu podatków ): BZWBK 19%, PKOBP 17%
różne podatki ( w tym potencjalny VAT ) : BZWBK 40% PKOBP 37%
zarząd : BZWKB 1% PKOBP 0%
i pozostaje dla właścicieli ( czyli inwestorów ) : BZWBK 40% PKOBP 45%
 
 
Wyraźnie można zauważyć , że pomimo iż w BZWBK dla właścicieli przypada mniejszy procent z wyprodukowanej wartości dodanej - to jednak nominalnie jest to 6,7kPLN miesięcznie ( PKOBP to 5,4 kPLN ) ( po dojęciu inwestycji w majątek).Przykładowa analiza i prognoza  (metodą wartości dodanej ) dla średniej firm (ca 500  pracowników , 200 mln  obrotu rocznie)
 
Analiza finansowa zawiera miernik syntetyczny obrazujący jaka wartość dodana jest uzyskiwane dzięki każdej złotówce którą firma wydaje na koszty pracownicza.
Taki wskaźnik - np służący do analizy finansowej poszczególnych działów w firmie lub jej produktów - to w  rezultacie  obfite źródło informacji, które jest pomocne również przy analizie płac i decyzjach w tym zakresie, jest to także ocena stanu płac w firmie.
 
 
Metoda  analizy finansowej oparta o wartość dodaną umożliwia również  ciekawy  benchmark - wartość dodana jest tu wyliczana w sposób analogiczny jak  przy liczeniu PKB  tak więc uzyskiwanie  wzrostu wartości dodanej na poziomach wyższych  niż wzrost PKB kraju oznacza, że firma rozwija się szybciej  niż cała gospodarka a więc zwiększa swoje udziały w rynku .
 
Oczywiście miernik syntetyczny oparty na wzroście wartości dodanej całego przedsiębiorstwa lub  też wartości dodanej generowanej przez 1 złotówkę kosztów pracowniczych  to również doskonałe narzędzie do analizowania i planowania rozwoju poszczególnych gałęzi/oddziałów naszej firmy czy też rzeczywistej rentowności poszczególnych produktów lub/i klientów.
  

[m PLN]


 

Prognoza średnioterminowa dla firmy na rok 2013  w oparciu podstawowe dane 2010 ( zysk, obroty, koszty bezpośrednie , wynagrodzenia ). Założenia makroekonomiczne na bazie prognoz analityków. Kluczowym elementem jest zakładany wzrost wydajności  pracy  w firmie.
 
W przykładowej firmie wzrost wydajności pracy o  8% rocznie pozwala zwiększyć zwrot z kapitału z 9% do 17% (przy średnim wzroście wynagrodzeń 5% ) oraz w konsekwencji ponad 8-krotnie podnieść część zysku , którą można przeznaczyć na inwestycje lub wypłacić w postaci dywidendy.

 

KONTAKT

  • sms: 536 302 703
powered by prot Hosting
 
Projekt i wykonanie:      PHU Vizart      tel 536-302-703